logical_not_func

odl.ufunc_ops.ufunc_ops.logical_not_func

alias of odl.ufunc_ops.ufunc_ops.logical_not_op